JalanJalanid, Pejaten Village, Jakarta, 23-29th November